Kardinal Puljić primio na razgovor nadbiskupa mons. Francesca Cacuccia i 31 svećenika nadbiskupije Bari

U 9:30 sati, u prostorijama Ordinarijata vrhbosanskog, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić primio je na razgovor i druženje  mons. Francesca Cacuccia nadbiskupa nadbiskupije Bari koji se nalazi zajedno sa 31 svećenikom te biskupije u posjetu Bosni i Hercegovini. Susretu je nazočio i mons. Giuseppe Trentadue tajnik Apostolske nuncijature u BiH koji dolazi iz nadbiskupije Bari.

U razgovoru i druženju, koje je trajalo oko 1 sat, kardinal Puljić detaljno je prezentirao povijest Vrhbosanske nadbiskupije od ponovne uspostave redovne crkvene hijerarhije pa do danas stavljajući poseban naglasak na povijesne kušnje koje su zadesile više puta vrhbosansku crkvu. Kardinal Puljić iznio je također i svoje osobno svjedočanstvo proživljenoga rata ali je ujedno iskoristio prigodu da se zahvali mnogim znanim i neznanim dobročiniteljima koji su pomagali te i dalje pomažu biskupiju.

Pored svih nedaća kardinal Puljić prezentirao je i projekte koji su aktivni u nadbiskupiji i koji su od koristi mnogima koji su u potrebi. Nazočni su iskoristili prigodu da postavljaju pitanja kardinalu Puljiću o temama koje su ih zanimale s posebnim naglaskom na suživot sa drugima i drugačijima.

Susret je protekao srdačno i u kršćanskoj radosti.

IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269