Vrhbosna

 

Od svih katoličkih listova koji su izlazili u Bosni i Hercegovini od 1850. godine do danas, Vrhbosna ima najduži staž izlaženja. Pokrenuo ju je prvi vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler 1887. kao službeno glasilo Vrhbosanske nadbiskupije umjesto dotadašnjeg Srca Isusova. Vlasnik i nakladnik lista do 1932. god. bio je Prvostolni kaptol vrhbosanski, a poslije toga Regina Apostolorum, čije su interese zastupali Smiljan i Čedomil Čekada te Ante Livajušić. Poslije Drugog svjetskog rata list nije izlazio sve do 1972., kada ga je ponovno pokrenuo nadbiskup Smiljan Čekada. Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski u novim prilikama iza Drugog svjetskog rata nastavio je svojem svećenstvu davati smjernice i upute u vidu tiskanih okružnica i službenih obavijesti, koje postepeno dobivaju naslov Službeni vjesnik, pa možemo smatrati da je list Vrhbosna i preživio poratno razdoblje sve do 1971. U svojim okružnicama i Službenom vjesniku kao svom sastavnome djelu. List Vrhbosna ni u ratu ni nakon rata nikada nije bio zabranjen ni od crkvene ni od državne vlasti. On je jednostavno u ožujku 1945. prestao izlaziti zbog nestašice financija i uredničkog osoblja. Nadbiskup Smiljan Čekada 1971. Ponovno oživljava Vrhbosnu koja izlazi sve do danas, a 1990. Vrhbosna je postala  službeno glasilo Metropolije Vrhbosanske i takva ostala sve do 2007. kada svaka biskupija u Metropoliji izdaje svoje vlastito glasilo.

Vrhbosne u PDF formatu:

2007. godina

1-2007 (1)

2-2007 (1)

3-2007 (1)

4-2007 (1)

2008. godina

1-2008 (1)

2-2008 (1)

3-2008 (1)

4-2008 (1)

2009. godina

1-2009 (1)

2-2009 (1)

3-2009 (1)

4-2009 (1)

2010. godina

1-2010 (1)

2-2010 (1)

3-2010 (1)

4-2010 (1)

2011. godina

1-2011 (1)

2-2011 (1)

3-2011 (1)

4-2011 (1)

2012. godina

1-2012 (1)

2-2012 (1)

3-4-2012 (1)

2013. godina

1-2013 (1)

2-2013 (1)

3-2013 (1)

4-2013 (1)

2014. godina

1-2014 (1)

2-2014 (1)

3-2014 (1)

4-2014 (1)

2015. godina

1-2015 (1)

2-2015 (1)

3-2015 (1)

4-2015 (1)

2016. godina

1-2016 (1)

2-2016 (1)

3-2016 (1)

4-2016 (1)

2017. godina

1 – 2017.

2 – 2017.

 3 – 2017.

 4 – 2017.

2018. godina

1 – 2018