Skip to main content
Preminuo vlč. Mato Marijić

Preminuo vlč. Mato Marijić

Vlč. Mato Marijić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, preminuo je 12. studenoga u 69. godini života u Slavonskom Brodu.

Ukop zemnih ostataka svećenika Mate bit će u utorak, 16. studenoga na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu u 14:00.

Vlč. Mato rođen je 26. lipnja 1953. u Kulini. Osnovnu školu završio je u Božincima, srednju u Subotici, a teologiju u Sarajevu gdje je i zaređen za svećenika na Petrovo 1979. Najveći dio svoga svećeničkog života proveo je u Njemačkoj. Posljednja služba mu je bila u rodnoj župi Kulina gdje je bio župnik sve do svibnja 2021. kada mu je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja omogućen odlazak na liječenje.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

D. K.