Skip to main content

Sadržaj se upravo postavlja...

 

Muka
po Mateju, Marku, Luki i Ivanu

Svećenička pjevačka služba
(poslanica, evanđelje, exultet…)

Skladbe
(mise, moteti, psalmi...)

Najpoznatije liturgijske popijevke

U našem susretu s Bogom pjesma zauzima važno mjesto. Crkva, kao živa zajednica vjernika pjesmom izražava svoju nutarnju radost i tjeskobu, pjesmom slavi Boga i njemu se moli. Crkva je oduvijek veoma cijenila i brižno gajila crkvenu glazbu i umjetnost. Stoga II. vatikanski sabor rado ističe i naglašava važnost pjevanja u liturgiji: «Glazbena je baština opće Crkve blago neprocjenjive vrijednosti, jer se ističe između ostalih izraza umjetnosti posebno time, što sveto pjevanje, združeno s riječima tvori potrebit i sastavni dio svečane liturgije» (SC 112).

CD Pjevajte Gospodu pjesmu novu u mp3 formatu je pokušaj da se pomogne crkvenim glazbenicima, odnosno voditeljima zborova i orguljašima u njihovoj zadaći, ali isto tako i predsjedateljima liturgijskih slavlja (župnicima i kapelanima) u vježbanju svojih zajednica liturgijskim popijevkama iz pjesmarice Pjevajte Gospodu pjesmu novu. Malo je orguljaša koji pratnju, odnosno harmonizaciju liturgijskih popijevki naših ponajboljih skladatelja sviraju iz kantuala i to u legato tehnici, kao i basovu dionicu s pedalom. Mnogi orguljaši sviraju iz nekih starih kajdanki u kojima je harmonizacija pojednostavljena ili sviraju svoju vlastitu pratnju, ponajčešće s nekoliko akorda. Pratnja (harmonija), kao i odabir registara kod pučke popijevke je vrlo važna. Za razliku od gregorijanskog korala koji se prati tišim registrima kako bi napjev došao do punog izražaja, pučke popijevke treba pratiti punijom zvučnošću instrumenta. Pratnja napjevu daje potrebni sjaj i poticaj pučkom pjevanju. To mi je bio dodatni motiv i izazov u odluci za realizaciju ovog projekta.

Ovaj CD u mp3 formatu sadrži preko 130 najpoznatijih i najprihvaćenijih popijevki cijele liturgijske godine (Advent, Božić, Korizma, Uskrs, Vrijeme kroz godinu). Na njemu možete naći i pet misa: VIII. koralna Anđeoska misa, Hrvatska pučka misa od Ive Perana, Misa Mariji Majci Crkve od Perana, Jubilarna misa od Slavka Topića i Pučka misa od Marka Stanušića. Sve sam to snimio na svojim kućnim orguljama marke Ahlborn koje imaju dva manuala, pedal i 20 registara. Budući da je teško uskladiti zbor i puk (zbor uvijek pjeva bržim tempom, a puk osjetno sporijim), odsvirao sam pjesme u jednom umjerenom tempu, poštujući notnu vrijednost kao i dotično liturgijsko vrijeme. Što se tiče registriranja orgulja, nastojao sam biti što bogatiji i inventivniji. Gotovo svaka pjesma ima uvod i završnu kadencu (predigra - završetak) koja se nalazi u kantualu. Uvod je napisan na početnu temu same popijevke, a završetak je inspiriran završnim taktovima popijevke. Harmonizaciju najpoznatijih božićnih popijevki uzeo sam od Franje Dugana, koje smatram ponajboljom. Većina popijevki odsvirana je s 2 ili tri strofe, a neke popijevke (pričesne, himni) sadrže sve strofe.   

Marko Stanušić

Dokumenti
o liturgijskoj glazbi

Orgulje
u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Magnificat
glasilo za liturgijsku glazbu VN