Skip to main content
Grb vrhbosanskog nadbiskupa mons. Tome Vukšića

Grb vrhbosanskog nadbiskupa mons. Tome Vukšića

Biskupski grb mons. Tome Vukšića izradio je dr. Renato Poletti iz Rima te ujedno priredio njegov heraldički opis kao i tumačenje biskupskoga gesla koje donosimo u hrvatskom prijevodu.

Mons. Vukšić je izabrao štit gotskoga stila, klasičan i često upotrebljavan u crkvenoj heraldici te zlatan križ, ukrašen s pet crvenih kamenova koji podsjećaju na pet Kristovih rana.

Na plavom polju nalazi se srebrena zvijezda sa sedam krakova uz koju su prislonjene dvije zlatne grane masline postavljene ukoso. Sve nadvisuje zlatni monogram XP, što su grčka slova hi i ro kao početna slova imena Χριστὸς – Krist.

Riječi biskupskoga gesla mons. Vukšića MIR VAM SVOJ DAJEM (Iv 14,27) uzete su iz evanđelja gdje evanđelist Ivan preuzima Isusove riječi koje obećavaju dolazak Duha Branitelja. Geslo navješćuje pastoralni plan mons. Vukšića koji, u svojoj ulozi najprije vojnog ordinarija u BiH te potom vrhbosanskoga nadbiskupa u zemlji koja je u nedavnoj prošlosti bila poprište krvavih sukoba, želi biti podupiratelj mira i sloge među narodima raznih etničkih grupa koje žive u ovom dijelu Europe.

Plava boja je simbol nepokvarenosti nebeskoga svoda i predstavlja odvajanje od zemaljskih vrednota i uzlaženje duše prema Bogu.

Kristov monogram XP ističe se ponajprije na plavoj boji štita da bi naznačio središnje mjesto Krista u pastoralnoj službi nadbiskupa Vukšića u njegovoj ulozi duhovne skrbi za vjernike.

Marijanska zvijezda koja je okružena dvjema granama masline, simbolom mira, što je misao na koju se poziva i biskupsko geslo, prepoznaje Mariju kao „kraljicu mira“ u njezinoj osobini majke Otkupitelja, onoga koji je u proročkim viđenjima nazvan „knez mira“ (Iz 9,5).

Inače, prema crkvenoj katoličkoj heraldičkoj tradiciji grb nadbiskupa je gotovo uvijek sastavljen od: štita koji može imati razne oblike (uvijek svodiv na izgled heraldičkoga štita) i sadrži simbolizme preuzete iz osobnih ideala, ili obiteljskih tradicija, ili pozivanja na vlastito ime, životno okruženje, ili na drugo; procesionalnoga križa s dva poprečna kraka, u zlatu, postavljena in palo, odnosno okomito iza štita; prelatskoga šešira (galero) s vrpcom od dvadeset resa koje vise, po deset sa svake strane te donje trake koja donosi geslo obično napisano crnom bojom.

Ž.I., KT