Skip to main content
Tiskana nova knjiga nadbiskupa Tome Vukšića

Tiskana nova knjiga nadbiskupa Tome Vukšića

 „Kršćanin je svjedok nade“ naslov je nove knjige nadbiskupa mons. Tome Vukšića, koja je polovicom veljače tiskana u nakladi Medijskoga centra Vrhbosanske nadbiskupije.

Njezin naslov je najkraći sažetak i osnovna poruka. Ona, kao što je naznačeno u njezinu podnaslovu, sadrži izbor od sedamdeset i još sedam propovijedi, koje su tiskane u povodu 70. obljetnice života mons. Vukšića i treća je zbirka njegovih propovijedi.

U uvodu nove knjige nadbiskup je objasnio osnovni razlog njezina tiskanja: „Za slobodu nas je Krist oslobodio i na slobodu smo pozvani (usp. Gal 5,1.13). A da bismo to ostvarili, potrebno je prepustiti se vodstvu Duha, jer, gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda od svega lošega (usp. 2 Kor 3,17). U toj slobodi od zloga u čovjeku se rađa i nastanjuje nada, Krist Gospodin. Naime, Isus Krist je nada naša (1 Tim 1,1) a kršćani su njegovi svjedoci. Jer, na Isusu je Duh Gospodnji koji ga je pomazao! Isti Duh ga je također, kao što je sam protumačio, poslao blagovjesnikom biti siromasima, i proglasiti sužnjima oslobođenje, i vid vraćati slijepima, na slobodu puštati potlačene i proglasiti vrijeme milosti Gospodnje (usp. Lk 4,18-19). Zbog toga je kršćanstvo vjera slobode, a kršćanin svjedok nade. Tomu želi poslužiti i ova knjiga.“

U svom osvrtu na ovu knjigu, njezin lektor Ilija Drmić napisao je: „Redoviti sam čitatelj većega broja objavljenih tekstova našega dr. don Tome Vukšića, sada vrhbosanskoga nadbiskupa i vojnog ordinarija za BiH, među kojima su njegovi znanstveni uradci, a opet napose oni koje možemo primijeniti u svojoj svećeničkoj praksi, a od tih su na prvom mjestu propovijedi što su napisane brižno, pomno i sadržajno bogato. Ova najnovija knjiga propovijedi naslovljena je 'Kršćanin je svjedok nade', što sam je pročitao u rukopisu, i to nakon autorova završnoga čina pisanja i slaganja. Mene je i ovoga puta fascinirala knjiga poštovanoga nadbiskupa Tome i to u cjelini – sadržajno i stilski, jer je ispripovijedana s puno duha, visokim intelektualizmom, snagom misli i poštivanja/uvažavanja čitatelja/slušatelja. U ovim propovijedima savršeni su, a posebno su meni originalni načini dozivanja misnih biblijskih tekstova i njihova uklapanja u opću poruku što u tom slučaju postaje za sve čitateljstvo još uzvišenijom, snažnijom, privlačnijom, te prihvatljivijom. Svi nadbiskupovi tekstovi ovako izgovoreni i sada pripremljeni za tisak mirišu duhom tekstova svetih pisaca koji su trajno smjerokaz za sve nas, a napose za same pastire Crkve jer rišu prostore istine, obzorja Duha, pravde, dobrote, mira, ljubavi... Ovako ovi nadahnuti tekstovi postaju sa svojim piscima novi korifeji riječi Božje koja rađa i preporađa, te oblikuje slobodne ljude i snažne svjedoke nade u ovome svijetu. Radostan sam da je vrhbosanski nadbiskup u toj skupini novih i snažnih crkvenih otaca i naučitelja.“

Podsjećanja radi, prva knjiga nadbiskupa Vukšića sadrži poruke vojnicima i žrtvama rata i objavljena je u povodu 10. obljetnice službe vojnoga biskupa 2021. s naslovom „Mir vam svoj dajem“. Druga, s naslovom „Mačeve u plugove, a koplja u srpove“, objavljena je 2022. u povodu preuzimanja službe vrhbosanskoga nadbiskupa, a sve tri zajedno broje više od 1200 stranica.

D. K.