Skip to main content
Prijedlog radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije

Prijedlog radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije

Generalni tajnik Sinode Vrhbosanske nadbiskupije vlč. dr. Mario Bernadić, 10. studenog  u Sarajevu uputio je popratni tekst uz "Prijedlog radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije". Popratni tekst i elektroničku verziju Prijedloga radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije prenosimo u cijelosti:

Poštovani čitatelji,

Predstavljamo vam Prijedlog radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije.

Ovaj radni materijal predstavlja sukus osmogodišnjeg sinodalnog rada, i nakon dodatne redakcije i revizije, kao i slavljeničkog skupštinskog usvajanja, te konačnog odobrenja Svete stolice treba poslužiti kao temelj budućeg službenog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije.

Samim tim što se svaka biskupijska sinoda u svojem radu dotiče manje-više svih aspekata života i rada jedne mjesne Crkve, može se reći da ovaj materijal istovremeno predstavlja i poprilično iscrpan odraz svekolike stvarnosti Vrhbosanske nadbiskupije – njezine povijesti, sadašnjosti i barem naznaka budućnosti. Tu se dodatno susrećemo s rezultatima njezinog postojanja i rada, ali također s njezinim nadanjima, problemima, strahovima i stradanjima.

Svrha i smisao Prijedloga radnog dokumenta

Svrhu i smisao ovog materijala bismo mogli iskazati sljedećim riječima: Polazeći od prošlosti, spoznavajući svoju sadašnjost, pokušati razmišljati i planirati za budućnost ove mjesne Crkve! Dodatno pojašnjavajući, podsjećamo kako je već nekad pri samim začecima našeg sinodskog rada rečeno da je svrha ove biskupijske sinode pokušati trasirati budućnost naše mjesne Crkve za narednih pedesetak godina. A kako bi to bilo moguće, potrebno je prvo sve obnoviti u Kristu Gospodinu (usp. Ef 1,10). Možemo se pitati zašto baš na ovaj način?

Etimološki gledano, riječ sinoda znači zajednički hod, a Crkva, ukoliko je to što jeste, ne poznaje drugog hoda osim onog učeničkog za Gospodinom. Upravo iz toga hoda ona je nekoć, prije dvije tisuće ljeta i niknula. Nošena zatim Njegovim misijskim poslanjem (Mt 28,19), ona se proširila po svem svijetu, ali ne način da bi u svemu tome bila sama, jer Krist je s njom „u sve dane – do svršetka svijeta” (Mt 28,20). Stoga i ona naznačena obnova u Kristu ne znači nekakvu mukotrpnu i uzaludnu potragu, nego jednostavno prepoznavanje Krista u današnjem vremenu i prilikama: u Crkvi, sakramentima, molitvi, djelima milosrđa, u svojoj zajednici, obitelji, bratu čovjeku, pa i u samom sebi. Tko zna, možda bi u ova današnja individualizirana vremena baš trebalo krenuti od ovoga potonjeg, jer krucijalno je pitanje mogu li danas oni drugi u nama kršćanima prepoznati milosrdnog Krista, a da bi se to uistinu i dogodilo, morat ćemo ga ponajprije naći u samima sebi, a to po sebi valjda i jeste ona najizričitija moguća obnova u Kristu Gospodinu. Već prema riječima apostola Pavla: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist” (Gal 2,20).

Sadržaj Prijedloga radnog dokumenta

Dokument koji je pred vama sastoji se od šest istaknutih cjelina. Prvi dio je uvodni i tiče se općenito biskupijske sinode, zatim začetaka, smisla i ciljeva naše Sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Tu su i neke dodatne naznake o dosadašnjim većim manifestiranjima vjere i crkvenog zajedništva iz dosadašnje povijesti nadbiskupije. Narednih pet cjelina nosi nazive prema pet stručnih skupina koje su ove cjeline i priredile:

Eklezijalno-pravna stručna skupina – bavi se organizacijskim, ustrojstvenim i personalnim pitanjima naše mjesne Crkve. Pri tome se razmišlja o većem broju tema: biskupija, dekanat, dekan, župa, župnik, župni vikar, svećenik, bogoslovija, bogoslov, vjernik-laik, reorganizacija župa i pastorala, ali i ekumenizam, novi duhovni pokreti, odnosi Crkve i države i još ponešto...

Pastoralna stručna skupina – zanima se za najrazličitija pitanja pastorala: župski pastoral, župski caritas, pastoral obitelji, mladih, starih i sl.

Liturgijska stručna skupina – bavi se pitanjima bogoštovlja, pobožnosti i molitve: nedjelja, sakramenti, sakramentali, pučke pobožnosti, liturgijska žarišta itd.

Religiozno-pedagoška stručna skupina – bavi se pitanjima vjerske pouke i odgoja: školski vjeronauk, župska kateheza, obiteljski odgoj djece u vjeri, odgoj za zajedničku molitvu, odgoj za kršćansku solidarnost i djela milosrđa i još ponešto...

Medijska stručna skupina – zanima se prvenstveno za pitanja crkvenih medija i katoličkog tiska, njihovom poviješću na našim prostorima, sadašnjošću, problemima, izazovima, ali i brojnim prilikama. Nastoji se podići svijest o važnosti i ulozi crkvenih medija, ali i o medijskoj kulturi općenito...

U svemu ovome naznačene stručne skupine su nastojale slijediti jedan unaprijed dogovoreni trostruki princip:

1. na temelju crkvenih dokumenata i općih katoličkih načela prikazati kako bi stvari (idealno) trebale biti

2. na temelju naše stvarnosti prikazati kakve stvari uistinu jesu

3. na temelju zajedničkog promišljanja zatim iznijeti neke konkretne prijedloge kako bismo našu stvarnost pokušali približiti onim prije spomenutim idealima, načelima i istinama opće Crkve.

Kako čitati Prijedlog radnog dokumenta i o zadacima koji iz toga proizlaze?

Kako je već na početku istaknuto, Prijedlog radnog dokumenta Sinode Vrhbosanske nadbiskupije trebao bi poslužiti kao temelj njezinog budućeg službenog dokumenta, a to znači kako bi ovdje predstavljeni materijal trebalo dodatno urediti i promisliti. Najveći dio toga posla u narednom periodu otpada na skupštinske odbore koji će biti sastavljeni od izabranih svećenika, teologa, kateheta i vjernika-laika. Njihova zadaća je, ovdje, predstavljene materijale temeljito prostudirati te ih po potrebi korigirati, reorganizirati i nadopuniti, zgotovivši ih na taj način za konačno skupštinsko usvajanje.

Onaj manji, ali ipak prevažan dio posla, odnosi se i na našu vjerničku bazu na terenu. Zadaća je župnika upoznati članove svojih župskih vijeća minimalno sa sadržajem Prijedloga radnog dokumenta. Također, za naznačeni gremi bilo bi hvale vrijedno pozabaviti se i sa onim dijelovima predstavljenog materijala koji se tiču upravo župskog života i rada. Pri tome će izgledno najjednostavnije, ali i najučinkovitije biti pristupiti radnom materijalu timski. To bi konkretno značilo da nekolicina vijećnika može preuzeti zadaću boljeg upoznavanja pojedinih dijelova teksta a zatim će se o prikupljenim dojmovima i eventualnim prijedlozima razgovarati na zajedničkom sastanku. Na osnovu ovoga rada svaka župa bi trebala prirediti i jedno kratko izvješće. Primarno je bilo zamišljeno da se o ovome naknadno zajednički razgovara tijekom desetog kruga dekanatskih zasjedanja, no s obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, izgledno je da će zasjedanja biti otkazana. Stoga će naznačene izvještaje trebati poslati na Tajništvo Sinode. O svemu ovome će župnici i dekani uskoro biti detaljnije informirani.


U Sarajevu, 10. studenog 2020.

dr. vlč. Mario Bernadić, generalni tajnik Sinode VN

Radni_dokument_Sinode.pdf