Skip to main content
Sjednica Upravnog i Nadzornog vijeća Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije

Sjednica Upravnog i Nadzornog vijeća Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije

Zajednička sjednica Upravnog i Nadzornog vijeća Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije održana je u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u ponedjeljak, 31. svibnja.

Predsjedao je predsjednik Caritasa VN-a uzoriti Vinko kard. Puljić uz sudjelovanje: mons. Tome Vukšića, nadbiskupa koadjutora, mons. Slađana Ćosića, generalnog vikara, vlč. Mirka Šimića, ravnatelja Caritasa VN-a, mons. Ante Meštrovićapreč. Vladimira Pranjićavlč. Franje Tomićavlč. Fabijana Stanušićamons. Bosiljka Rajićapreč. Darka Tomaševića i preč. Marka Mikića.

Nakon uvodne molitve i kardinalova pozdrava riječ je preuzeo ravnatelj Šimić koji je predstavio dnevni red koji se sastojao od 10 točaka. Tako je među ostalima govorio o projektima Caritasa i njihovoj održivosti te  o donatorima, donacijama, suradnji te s izazovima s kojima se susreću. 

Posebnu pažnju okupljenih izazvala je točka o proslavi 90. obljetnice Caritasa za koju je planirano da se obilježi nizom aktivnosti od lipnja 2021. do studenoga 2022. Prisutni su dali svoje prijedloge kako bi ova hvalevrijedna obljetnica na razini nadbiskupije bila što bolje organizirana. 

Na kraju su članovi obaju vijeća predložili da se 2022. proglasi Godinom Caritasa na razini Vrhbosanske nadbiskupije te se na taj način oživi aktivnost župnih Caritasa. Utvrđeno je kako taj prijedlog mora proći i ostale strukture nadbiskupije.

D. K.