Skip to main content
Poznata imena voditelja i članova sinodskih tijela

Poznata imena voditelja i članova sinodskih tijela

Nakon što je potpisao dekrete za imenovanja članova Prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije, vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić istoga dana, 12. srpnja, imenovao je voditelje te članove sinodskih tijela.

Tako su poznata imena članova: Tajništva Sinode, Sinodskih povjerenstva za tematska područja te Komisije za provedbu glasovanja.

Tajništvo Sinode čine: vlč. Mario Bernadić, generalni tajnik, te djelatnici: vlč. Dražen Kustura, vlč. Ivan Rako i gđica Josipa Prskalo.

Njima u radu pomažu i tri odbora:

Odbor za odnose s javnošću u kojemu su: vlč. Dražen Kustura, predsjednik, te članovi: gosp. Miroslav Gracić i gosp. Davor Krajinović.

Odbor za liturgijska slavlja kojega čine: mons. Tomo Knežević, predsjednik, te članovi fra Emanuel Josić i vlč. Dubravko Turalija.

Odbor za organizacijska pitanja u kojemu su: vlč. Fabijan Stanušić, predsjednik, i članovi vlč. Marin Babić i gosp. Josip Papak

Imenovani su i voditelji te članovi Povjerenstava za pet tematskih područja:

Eklezijalno-pravno u kojemu su: mons. Slađan Ćosić, voditelj, te članovi: mons. Anto Ćosić, preč. Mladen Kalfić, preč. Zdenko Spajić i preč. Pero Brkić.

Pastoralno: vlč. Šimo Maršić, voditelj, i članovi: vlč. Mirko Šimić, preč. Marko Mikić, gđa Sanda Smoljo Dobrovoljski i gđa Mirjana Medić.

Religiozno-pedagoško: fra Stipo Alandžak, OFM, voditelj, te članovi: mons. Pavo Jurišić, s. M. Ivanka Mihaljević, ŠSF, s. Lidija Kalfić, KBLJ, te gđa Sandra Bjelan-Guska.

Liturgijsko: fra Danimir Pezer, OFM, voditelj, i članovi: vlč. Marko Stanušić, vlč. Ivan Rako, fra Josip Ikić, OFM, i fra Miro Relota.

Medijsko: vlč. Josip Vajdner, voditelj, te članovi: mons. Ivo Tomašević, vlč. Dražen Kustura, gosp. Brane Vrbić i gđa Maja Nikolić.

U svome radu Povjerenstva mogu tražiti mišljenja i savjete triju komisija:

  • Teološke stručne komisije koju čine: Mato Zovkić, predsjednik, i članovi: fra Vili Radman, OFM i mons. Franjo Topić.
  • Pravne u sastavu: fra Šimo Ivelj, OFM, predsjednik, te članovi: Marko Tomić i vlč. Ilija Marković.
  • Pastoralne u kojoj su: fra Ivan Šarčević, OFM, predsjednik, i članovi: vlč. Tomislav Mlakić i vlč. Ante Vrhovac.

Također, kardinal Puljić imenovao je i Komisiju za provedbu glasovanja u kojoj se nalaze: preč. Mladen Kalfić, predsjednik, te članovi: preč. Vladimir Pranjić i gosp. Slaven Jurešić.

D. K.