Skip to main content
Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

U skladu s odlukom biskupa BK-a BiH s 88. redovitog zasjedanja, održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu predsjednik BK-a Bosne i Hercegovine i vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić 14. veljače imenovao je članove Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Prema odobrenom Pravilniku ured pruža potporu u pogledu zaštite maloljetnika i ranjivih osoba dijecezanskim biskupima iz metropolije, kao i mjerodavnim poglavarima i poglavaricama ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života koji djeluju na području metropolije, zatim onima koji zastupaju crkvene pravne osobe djelujući u njihovo ime na području mjerodavnosti BK-a BiH, te onima koji su po pravu ili po naravi stvari zastupnici voditelji određenoga crkvenog pokreta ili stvarnosti s djelovanjem na području metropolije (članak 1).

Članovi spomenutog ureda na mandat od pet godina su: dr. sc. fra Šimo Ivelj, predsjednik, sudski vikar i povjerenik Vrhbosanske nadbiskupije; dr. sc. vlč. Karlo Višaticki, povjerenik Banjolučke biskupije, fra Ivan Landeka ml., meštar novaka na Humcu i povjerenik Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije; fra Miro Relota, duhovnik, definitor Franjevačke provincije muških ustanova posvećenog života; dr. sc. s. Kata Ostojić, ravnateljica Caritasova dječjeg vrtića Sveta Obitelj i predstavnica ženskih ustanova posvećenog života; dr. sc. vlč. Ante Vrhovac, ravnatelj Katoličkog školskog centra Sv. Franjo u Tuzli; gosp. Josip Mijatović, dipl. iur., tajnik Pedagoškog vijeća katoličkih Škola za Europu; gđa Emanuela Buzuk, profesorica pedagogije, KŠC Sv. Josip Sarajevo i mr. vlč. Dražen Kustura, tajnik, predstojnik Ureda za odnose s javnošću i glasnogovornik Vrhbosanske nadbiskupije.

D. K.