Skip to main content
Arhiđakonatski susreti u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Arhiđakonatski susreti u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Dubrave - Tuzla - Rama Šćit - Žepče - od 22. veljače do 14. ožujka 2024.

 I ove godine od sredine veljače do sredine ožujka u Vrhbosanskoj nadbiskupiji organizirat će se četiri Arhiđakonatska susreta u isto toliko termina i to u: Dubravama, Tuzli, Rami-Šćitu i Žepču.  

Nakon prošlogodišnjih pozitivnih reakcija sudionika, osobito arhiđakona i dekana, prema Pastoralnom kalendaru VN-a predviđena su četiri susreta po arhiđakonatima u sljedećim terminima:

  • Toliški arhiđakonat, četvrtak, 22. veljače u Dubravama
  • Plehanski arhiđakonat, četvrtak, 29. veljače u Tuzli
  • Fojnički arhiđakonat, četvrtak, 7. ožujka u Rami-Šćit
  • Gučogorski arhiđakonat, četvrtak, 14. ožujka u Žepču

U dopisu iz Ordinarijata poslan je i dnevni red koji će biti identičan za svaki susret. Prema njemu je predviđeno:

  • 10:00 – euharistijsko slavlje (svećenici su dužni ponijeti misno ruho)
  • 11:00 – radni dio koji se sastoji od sljedećih točaka: pozdrava vrhbosanskog nadbiskupa metropolite Tome Vukšića; uvoda kojega će imati arhiđakoni; predstavljanja nove odredbe o kolektama ekonoma VN-a preč. Vladimira Pranjića; o aktualnim crkveno-pravnim pitanjima izlaganje će imati sudski vikar VN-a fra Šimo Ivelj; o pastoralnoj ponudi i nadbiskupiji govorit će dr. vlč. Šimo Maršić dok će dekani predstaviti pastoralne mogućnosti i perspektive u župama i dekanatu
  • 13:00 – Ručak

Iz Ordinarijata je također poručeno kako su svi dijecezanski i redovnički svećenici koji imaju dekret vrhbosanskog nadbiskupa za neku od pastoralnih službi u nadbiskupiji dužni sudjelovati na ovim susretima te se aktivno uključiti u pripravu i odvijanje samoga susreta.

D. K.