Skip to main content
XXVI. susret dijecezanskih svećenika Vrhbosanske nadbiskupije

XXVI. susret dijecezanskih svećenika Vrhbosanske nadbiskupije

U sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda i Svećeničkom domu u Sarajevu 21. rujna je upriličen XXVI. susret dijecezanskih svećenika Vrhbosanske nadbiskupije. Sudjelovalo je 100-tinjak prezbitera koji pastoralno djeluju u mjesnoj Crkvi.

Nakon okupljanja susret je započeo euharistijom u sjemenišnoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda koju je predslavio vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić u zajedništvu vrhbosanskog nadbiskupa u miru Vinka kard. Puljića te uz koncelebriranje nazočnih svećenika. Prisutne je najprije pozdravio rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić posvijestivši kako se nalaze u crkvi u kojoj je instalirano novo ozvučenje te je zahvalio svima koji su sudjelovali svojim prilozima i zaželio da skup dijecezanskih svećenika "duhovno i ljudski obogati sudionike", javlja Nedjelja.ba.

DSC00915

Potom je mons. Vukšić u svome obraćanju, na blagdan Sv. Mateja, apostola, čestitao imendan onima koji slave te molio zagovor Gospodina kako bi "današnji svećenici svjedočili poput Sv. Mateja i prvih apostola baš kako to želi Isus".

Sačuvati jedinstvo

U prigodnoj homiliji kojoj je dao naslov Živite dostojno poziva kojim ste pozvani nadbiskup Vukšić je razmatrao najprije odlomak iz Poslanice Efežanima naslovljen Poticaj na jedinstvo koji je dio velike teme apostola Pavla o novom životu kršćana te dodao da je u drugom misnom čitanju Isus pozvao Mateja među svoje sljedbenike, a ovaj se vrlo spremno odazvao.

"Iz teške situacije, u kojoj se našao u zatvoru, Pavao u ovom o ovom dijelu svetoga teksta piše moralne poticaje prvim kršćanskim zajednicama. Potiče ih da, sa strpljivošću, žive dostojno poziva kojim su pozvani", kazao je te podcrtao kako se "kršćani moraju truditi da bi sačuvali jedinstvo Duha Božjega koji im se daje unaprijed, kao nepovratni kredit".

DSC00904

"Kršćani tvore jedno tijelo ili jednu zajednicu ali ništa od toga nije rezultat kolektiviteta ili neke vrste dragovoljnog okupljanja i dogovornoga pristajanja, već je su to tijelo i njegova Glava nešto što prethodi svakomu od njegovih članova. Jer po krštenju svaki kršćanin biva uključen i postaje dio tijela koje postoji prije bilo kojega od krštenika, to jest prije svih pozvanih i sazvanih", dodao je te posvijestio kako "jedinstvo Kristova tijela prethodi i nadilazi volju sazvanih pojedinaca". Ustvrdivši kako njihov voljni pristanak nije početak toga jedinstva ali jest u službi izgrađivanja tijela Kristova podcrtao je kako je „svakom je od nas dana milost po mjeri dara Kristova“.

"Stoga su svi obnašatelji crkvenih služba, kojima je dana milost dara Kristova, valjani u mjeri u kojoj su već izvršili svoje poslanje ili ga tek trebaju obaviti. Pri tomu, oni nisu gospodari dara Kristova nego njegove sluge", rekao je nadbiskup te posvijestio kako ono nije privatno vlasništvo nego dar na korištenje.

"I dok ponizno zahvaljujemo Gospodinu za njegov poziv u službu pastira i učitelja, molimo Ga za blagoslov kako bismo se u svom dušobrižničkom služenju, koje nam je Isus dao i povjerio, mogli odlikovati oznakama što ih je apostol Pavao nabrojio: poniznošću, blagošću i strpljivošću, jer znamo da ćemo samo takvi biti dostojni poziva kojim smo pozvani", dodao je te raščlanio odlomak iz evanđelja o Isusovu pozivu cariniku Mateju da pođe za njim te o njegovu spremnu odgovoru. Posvijestivši kako su u ono doba carinike smatrali grješnicima podcrtao je kako naglasak nije na grijehu nego "Božjem izabranju po Isusovim riječima: 'Pođi za mnom!'"

DSC01105

"Grešno stanje i loše okruženje, iz kojega treba spašavati ljude, je razlog zašto se Isus redovito družio s grešnicima i carinicima. Takvo Isusovo ponašanje nije pohvala grijehu niti promoviranje grešnika, nego Isus, protivno mentalitetu svojih kritičara, ne želi grešnika smatrati trajnim neprijateljem već ga želi osloboditi od njegova stanja i oprostiti mu (...) Isus se obraća grešnicima ne zato što manje poštuje pravedne, nego zato što su grešnici u većoj potrebi", rekao je nadbiskup Vukšić te kazao kako je Isus prvi i jedini pastir i učitelj svoje Crkve.

"Stoga, u svom dušobrižničkom ophođenju prema svima kojima smo poslani, a posebice prema onima koji su se udaljili od pravoga puta, odlikujmo se poniznošću, blagošću i strpljivošću jer samo te oznake svakoga pastira i učitelja, kojega je Isus dao, čine dostojnim poziva kojim je pozvan", rekao je na kraju propovijedi nadbiskup i ustvrdio "jer samo tako ćemo biti svjedoci Isusa, kojemu je milosrđe milo, i svezom mira ćemo sačuvati jedinstvo s Duhom Božjim.

Sa SDS 6

Liturgijsko slavlje pjevanjem i sviranjem animirao je profesor glazbe na KBF-u  dr. vlč. Ivan Rako.

Predavanje o 30 godina vjeronauka u školama

Nakon mise uslijedio je radni dio susreta koji se odvijao u Svećeničkom domu VN-a. Budući da je generalni vikar VN-a mons. Slađan Ćosić bio odsutan moderirao je kancelar preč. Mladen Kalfić. Središnje predavanje naslovljeno 30 godina katoličkog vjeronauka u Vrhbosanskoj nadbiskupiji održao je predstojnik Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije (KUVN) dr. vlč. Tomislav Mlakić.

Nakon uvodnih pozdrava dr. Mlakić je napomenuo kako će govoriti o pravnom okviru u koji je smješten katolički vjeronauk u Bosni i Hercegovini; stavovima Katoličke Crkve o vjerskom odgoju i obrazovanju; statističkim podatcima koje Katehetski ured bilježi od 2015. te o redovitim aktivnostima KUVN-a, nekim problemima, izazovima i znakovima nade.

DSC01052

"Dok mi ovdje danas sjedimo 114 vjeroučitelja će ući u 79 osnovnih, ovdje nisu ubrojene područne škole i 51 srednju školu u kojima će ih dočekati 8 317 osnovaca i 4 044  srednjoškolca", kazao je te, reagirajući na tvrdnje kako vjeronauk dijeli djecu i kako su Crkve i vjerske zajednice privilegirane, podsjetio da je Temeljnim ugovorom između Sv. Stolice i Bosne i Hrcegovine iz 2007. priznat pravni subjektivitet Katoličkoj Crkvi i stvoren pravni okvir za konfesionalni vjeronauk u javnim školama. Progovorivši o tom pravnom okviru i univerzalnom i partikularnom pravu raščlanio je pojedine članke Temeljnog ugovora te Zakon o slobodi vjere koji nalaže kako "svatko ima pravo na vjersku pouku, koju će obavljati samo osobe koje na tu službu imenuje službeno tijelo". Govoreći o Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju kojim su uređeni principi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Bosni i Hercegovini podcrtao je ulogu KUVN-a koji "u skladu s navedenim zakonima planira, organizira, provodi i nadzire vjerski odgoj i izobrazbu u školama i drugim odgojno-obrazovnim institucijama u BiH". S

Nadalje je progovorio o podatcima o broju vjeroučenika u školskoj 2022/2023. u Vrhbosanskoj nadbiskupiji te pouci i porukama koje one donose. "U cijeloj Nadbiskupiji, u zadnjih pet godina, broj učenika se smanjio za 2 717. Ako ovaj broj podijelimo s 15, a rijetki su razredi s više od 15 učenika – Nadbiskupiju je napustilo 182 razreda. Ne bi bilo teško izračunati koliko bi to bilo zatvorenih škola. Pronašli smo podatak iz 2012. tada smo imali 194 vjeroučitelja i 28 428 vjeroučenika, 21 546 u osnovnim i 6 882 učenika u srednjim školama. Djeluje nestvarno i zastrašujuće ali statistika pokazuje da smo u deset godina na području Vrhbosanske nadbiskupije izgubili ili ostali bez 16 067 vjeroučenika i 80 vjeroučitelja", kazao je pročitavši potom statističke podatke po županijama koje teritorijalno pripadaju VN-u. Potom je progovorio o redovitim aktivnostima KUVN-a: organiziranje Katehetske škole, Katehetskog dana, duhovne obnove učitelja, Vjeronaučne olimpijade, komunikacija s ministarstvima i školama...

DSC01057

Među poteškoćama i izazovima s kojima se susreću naveo je nedostatak vjeroučitelja, savjetnika za vjeronauk u županijskim zavodima, neusklađenost zakonskih normi u županijama te konstantno smanjenje broja vjeroučenika i nedostatak solidarnosti i zajedničkog djelovanja na razini BK-a BiH.

Na kraju je progovorio o znakovima nade među kojima su djeca i roditelji koji žele vjeronauk u školama u kojima su jedini koji ga pohađaju, vjeroučitelji koji, kako djeca ne bi ostala bez vjeronauka, rade u desetak škola...

Predočena su različita izvješća

Potom su pročitana izvješća te prikaz rada ustanova koje djeluju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. O Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu govorio je preč. Spajić; o Svećeničkom domu Vrhbosanske nadbiskupije i Međupomoći izlagao je vlč. Fabijan Stanušić; o Nadbiskupijskom misijskom sjemeništu Redemptoris Mater u Vogošći vlč. Michele Capasso; Nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić rektor preč. Željko Marić; Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije dr. vlč. Mirko Šimić; Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. vlč. Ivan MatijevićKatoličkom tjedniku, u obljetnici 20 godina od njegova ponovna pokretanja, izlagao je urednik KT-a vlč. Josip Vajdner;Katoličkom bogoslovnom fakultetu vlč. Oliver Jurišić i o radu Ekonomata VN-a preč. Vlado Pranjić.

Nakon predavanja i pročitanih izvješća  nazočni su imali mogućnost davati svoje prijedloge te postavljati pitanja. Poslije radnog dijela upriličeno je bratsko druženje uz ručak.

Na kraju dodajmo podatak da zaključno s 20. rujnom Vrhbosanska nadbiskupija ima 218 dijecezanskih svećenika od kojih je 48 u mirovini. Od posljednjeg ovakvog susreta, koji je upriličen u rujnu 2020., umrlo je 15 prezbitera.

Ž.I, KT